รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งไฟล์ผลงาน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นตัวแทน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเป็นไฟล์รูปเล่มในรูปแบบ PDF และ คลิป VDO ความยาวไม่เกิน 7 นาที มายัง e-mail : [email protected] ภายในที่วันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อให้ศูนย์ประสานงานจัดการประกวดระดับภาค ส่งไฟล์ผลงานและคลิปVDO ของท่าน เข้าร่วมการประกวดระดับชาติต่อไป
วันอาทิตย์ ที่ 05 กันยายน 2564 เวลา 16:10 น.
ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)

ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ 04 กันยายน 2564 เวลา 18:37 น.
เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด
เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 12:14 น.
คำรับรองเอกสาร
คำรับรองเอกสาร

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

๑. กรณีผู้สมัครเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือส่งในนามสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง
๒. กรณีผู้สมัครเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครู /ลูกจ้าง ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง


การออกรหัสรายกิจกรรม
>>> รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS <<<
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:28 น.
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านและไม่ผ่าน การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านและไม่ผ่าน การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
>>><<<
วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน 2564 เวลา 15:08 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รูปแบบ PDF 
https://drive.google.com/file/d/1n4qKwGe8LIuNnFx6WyNdHJkbnclxKj6O/view?usp=sharing

รูปแบบ word 
https://drive.google.com/file/d/1RG8fHPpoYZmzbW2dOhQvapRMtWmAJqN6/view?usp=sharing


>>> รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS <<<
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ
              แต่รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติเพียงรายการเดียววันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 22:35 น.
ประชาสัมพันธ์เปิด สมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS )ระดับ ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลิงก์สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://forms.gle/RVrXMdAt6fZhCEZT6

ใบสมัครป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://drive.google.com/file/d/1b_uAsR17hSzKo7G-rJIdJFQ-4Rr3KGJq/view?usp=sharing


 
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 21:59 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษา
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 16:47 น.