คำรับรองเอกสาร
คำรับรองเอกสาร

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

๑. กรณีผู้สมัครเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือส่งในนามสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง
๒. กรณีผู้สมัครเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครู /ลูกจ้าง ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง


การออกรหัสรายกิจกรรม
>>> รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS <<<
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:28 น.