ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษา
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 16:47 น.