ประชาสัมพันธ์เชิญการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รูปแบบ PDF 
https://drive.google.com/file/d/1n4qKwGe8LIuNnFx6WyNdHJkbnclxKj6O/view?usp=sharing

รูปแบบ word 
https://drive.google.com/file/d/1RG8fHPpoYZmzbW2dOhQvapRMtWmAJqN6/view?usp=sharing


>>> รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS <<<
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ
              แต่รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติเพียงรายการเดียววันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 22:35 น.