ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งไฟล์ผลงาน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นตัวแทน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเป็นไฟล์รูปเล่มในรูปแบบ PDF และ คลิป VDO ความยาวไม่เกิน 7 นาที มายัง e-mail : obecratchaburi63@gmail.com ภายในที่วันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อให้ศูนย์ประสานงานจัดการประกวดระดับภาค ส่งไฟล์ผลงานและคลิปVDO ของท่าน เข้าร่วมการประกวดระดับชาติต่อไป
วันอาทิตย์ ที่ 05 กันยายน 2564 เวลา 16:10 น.