ประชาสัมพันธ์เปิด สมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS )ระดับ ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลิงก์สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://forms.gle/RVrXMdAt6fZhCEZT6

ใบสมัครป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://drive.google.com/file/d/1b_uAsR17hSzKo7G-rJIdJFQ-4Rr3KGJq/view?usp=sharing


 
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 21:59 น.