รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

สรุปการประกวดรายวัน

  ปฏิทินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานของผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้
แจ้งรูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานของผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 QR-CODE สำหรับส่งผลงานและไฟล์วีดีโอ   
 รูปแบบและแนวทางดำเนินงาน    
 รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค)      

 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 22:12 น.
แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                          ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนด
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้  ขอแจ้งเลื่อนไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว  ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
             ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ


 
วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 15:24 น.
ประกาศกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                  ประกาศกำหนดการ (ใหม่)
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                              ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564
                      ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

             
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ยังมีมาตรการที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้ม  ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09:34 น.
แจ้งเลื่อนการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                             ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนด
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค  จากเดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2564  ขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว  ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ
วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 11:56 น.
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15:39 น.
รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้
 สพป.สตูล  เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้  โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครออนไลน์ (Google Forms)  
แนบเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานการได้รับรางวัล/ประสบการณ์  มาด้วย (แนบผ่านระบบออนไลน์)  จึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร .docx**  
**แบบฟอร์มใบสมัคร .pdf**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
**QR Code สำหรับสมัครออนไลน์


(สอบถามรายละเอียดโทร 099-3966989)
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:33 น.
รายละเอียดหนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต (ภาคใต้)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/1097  ลงวันที่  9  มีนาคม 2564  (แจ้งทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้)   
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:07 น.
   
วัน/เดือน /ปี รายการกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ขอให้ทุกเขตฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 1-5 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-south/
ระบบเปิด วันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 00.01 น.และระบบลงทะเบียน ปิด วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตรวบรวมเอกสารส่งให้ถึง สพป.สตูล   ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.  หากเลยกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า เขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวดและ สพป.สตูล จะไม่นำผลงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดเข้ารับการประเมิน
 ******* ( ไม่รับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ ) ********
วันที่ 16, 19-22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันที่ 26-28 เมษายน 2564 ดําเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค
วันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมิน ระดับภาค และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่  25-28 พฤษภาคม 2564 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับชาติครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
  สพป.สตูล  ขอแจ้งสถานที่ส่งผลงานระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564
ส่งผลงานระดับภาคใต้ได้ที่ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เลขที่ 884 หมู่ 4  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
>>ห้องประชุมกันเกรา  สพป.สตูล (ชั้น 1) อาคารหลังตึก 3 ชั้น<<