แจ้งรูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานของผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้
แจ้งรูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานของผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 QR-CODE สำหรับส่งผลงานและไฟล์วีดีโอ   
 รูปแบบและแนวทางดำเนินงาน    
 รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค)      

 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 22:12 น.