รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้
 สพป.สตูล  เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้  โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครออนไลน์ (Google Forms)  
แนบเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานการได้รับรางวัล/ประสบการณ์  มาด้วย (แนบผ่านระบบออนไลน์)  จึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร .docx**  
**แบบฟอร์มใบสมัคร .pdf**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
**QR Code สำหรับสมัครออนไลน์


(สอบถามรายละเอียดโทร 099-3966989)
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:33 น.