ประกาศกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                  ประกาศกำหนดการ (ใหม่)
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                              ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564
                      ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

             
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ยังมีมาตรการที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้ม  ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09:34 น.