รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

สรุปการประกวดรายวัน

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 10
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ขอแจ้งเลื่อนไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09:52 น.
แจ้งการเลื่อนการประเมินผลการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 10
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ในนามผู้ประสานงานการดำเนินการประกวดฯ ระดับภาคใต้ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในขณะนี้ จึงขอแจ้งเลื่อนการประเมินผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวกไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม ได้ถึงวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ส่งมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล (วงเล็บมุมขวาของเอกสารว่า OBEC AWARDS ระดับภาคใต้)
วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 15:42 น.
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:47 น.
 
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-27 เดือน เมษายน พ.ศ.256
4
 วันที่ 9-20 มีนาคม 2564   รับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  
วันที่  26 
มีนาคม 2564   ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่  29 มีนาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
วันที่  9-28 เมษายน 2564      ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม มาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (วงเล็บมุมขวาซองเอกสารว่า “เอกสารประกวด OBEC AWARDS”)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
วันที่ 8 
พฤษภาคม 2564         ประกาศผลการแข่งขันและพิมพ์เกียรติบัตร
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564      ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
 
   
   
  ผู้ประสานงานระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
     
นางสุพรรณา    แก้วเพิ่มพูน  โทร 084-8474224
     นางพัชนี         หมุดยะฝา    โทร 086-2747978
     นายอำพล       จ่าพันธุ์         โทร 
083-0657532
     นายธีระวัฒน์    ทองแผ้ว      โทร 086-9664808
 
  mail  รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
mail ใบสมัครการแข่งขันการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ แต่รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติเพียงรายการเดียว