แจ้งเลื่อนการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 10
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ขอแจ้งเลื่อนไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09:52 น.