รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
  mailenlightenedประกาศ....
ท่านที่ชื่อในเกียรติบัตรผิด หรือสังกัดผิด กรอกแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องมาใน link ด้านล่างนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ
https://forms.gle/ym2ZPWWr1MNofkHL6
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษา
ผู้เข้าประกวดโปรดตรวจสอบรายชื่อที่มี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องหรือชื่อสถานศึกษาไม่ถูกต้อง โปรดพิมพ์ข้อความที่จะต้องแก้ไข ที่ถูกต้องและแจ้ง รหัสกิจกรรม ด้วย โดยส่ง e-mail มาที่ [email protected] 
วันพุธ ที่ 08 กันยายน 2564 เวลา 20:28 น.
  enlightenedประกาศ แจ้งบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ เข้าร่วม line  openchat ตามQR CODE ด้านล่างนี้