รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านและไม่ผ่าน การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านและไม่ผ่าน การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
>>><<<
วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน 2564 เวลา 15:08 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รูปแบบ PDF 
https://drive.google.com/file/d/1n4qKwGe8LIuNnFx6WyNdHJkbnclxKj6O/view?usp=sharing

รูปแบบ word 
https://drive.google.com/file/d/1RG8fHPpoYZmzbW2dOhQvapRMtWmAJqN6/view?usp=sharing


>>> รหัสรายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS <<<
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ
              แต่รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติเพียงรายการเดียววันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 22:35 น.
ประชาสัมพันธ์เปิด สมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS )ระดับ ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลิงก์สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://forms.gle/RVrXMdAt6fZhCEZT6

ใบสมัครป็นคณะกรรมการตัดสิน
https://drive.google.com/file/d/1b_uAsR17hSzKo7G-rJIdJFQ-4Rr3KGJq/view?usp=sharing


 
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 21:59 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษา
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 16:47 น.