รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

 

smiley ส่งคลิป และไฟล์ นำเสนอผลงาน (ภายใน 13 กันยายน 2564  ก่อน 23.59 น.)smiley

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ (สำหรับตัวแทนระดับภาคเหนือ)    https://forms.gle/d3eBMwyn4CHpHf6VA
 
  ประกาศผลการแข่งขันและดาว์นโหลดเกียรติบัตรได้แล้ว  ตามลิงค์นี้ https://awards63.obecawards.net/obec-northss/?name=report&file=category_show_cer หรือเมนู "พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด"   
 
 

 ]

ประกาศ  แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ 
 
  ประกาศ  แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐  
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๐ (รายละเอียด)
 
   
  ผู้ประสานงาน
1) นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โทร.085-034-5499
2)
นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โทร.088-251-7186
3) นายจิระวัฒน์  วังกะ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โทร.080-803-8092
 
  ใบสมัคร   คลิก download  (update 16 มี.ค. 2564)
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อแนะนำ_1
วันพฤหัสบดี ที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 21:36 น.
ข้อแนะนำ_2

คำชี้แจง
     1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
     2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก

วันพฤหัสบดี ที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 21:36 น.
ข้อแนะนำ_3
ตรวจสอบรายการแข่งขันได้ที่ http://awards63.obecawards.net/obec-northss/index.php?name=category&file=view_all
*ในกรณีต้องการสมัครการแข่งขันในรายการอื่นให้ประสานเขตพื้นที่ด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ที่
http://awards63.obecawards.net/obec-north/
วันพฤหัสบดี ที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 20:06 น.