สรุปการการแก้ไขเกณฑ์/ข้อสังเกต/คำชี้แจงประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
          
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:31 น.