ใบสมัครสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
1. ลิงก์สำหรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2564
    1.1 ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form : http://gg.gg/okkeo
    1.2 ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ : http://gg.gg/okkg1 หรือ ทางเว็บไซต์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. http://awards63.obecawards.net/obec-north
    1.3 QR Code สำหรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2564

2. เอกสารใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ (Word) >> ดาวน์โหลด
3. เอกสารใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ (PDF) >> ดาวน์โหลด
วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 10:56 น.