ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่ 8 - 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 4 - 7 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-north
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ รวบรวมเอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วยตนเอง จำนวน 4 เล่ม/ชุด (ส่งต่อระดับชาติ 3 เล่ม) (สถานที่ส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน)
วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 19 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-north
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมเอกสารและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายใน 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
ภายใน 21 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนระดับภาคเหนือ (ลำดับที่ 1-3) จัดส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาที เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
ภายใน 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมเอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ส่งต่อในระดับชาติ จำนวน 3 เล่ม/ชุด (ใช้เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และมีการนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ (ไม่เกิน 7 นาที)
วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
ดาวน์โหลดปฏิทิน (PDF) >> คลิกดาวน์โหลด
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:27 น.