สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 

ลำดับ เขต
1 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3