ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ภายใน  31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1-5 เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
8-9  เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสาร ผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 แผนที่การเดินทาง      (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)  >>>>สอบถามเส้นทางเพิ่มเติม -0850013489-สุพจน์<<<<
11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
12 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
เลื่อนไม่มีกำหนด ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาค
เลื่อนไม่มีกำหนด ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
เลื่อนไม่มีกำหนด ส่งเอกสารระดับชาติ

25-28 พฤษภาคม  2564
(ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด)

*ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก     

วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:35 น.