เลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
>> ขอแจ้งกำหนดการจัดงานประกวด OBEC AWARDS
>> ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. 
>> วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม จำกัดการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12:27 น.