ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงาน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงานตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุมนนทรี 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08:14 น.