สถานที่รับเอกสารผู้เข้ารับการประเมินผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
แผนผังอาคารสถานที่ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1
โรงเรียนสตรีศึกษา ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 


วันศุกร์ ที่ 02 เมษายน 2564 เวลา 21:54 น.