การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
แบบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
  >> ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  >> กรอกแบบสมัครผ่าน Google Forms หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

หมายเหตุ  
    - จัดส่งข้อมูลโดยกรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ผ่าน Google Forms
    - ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครในระบบเว็บไซต์เท่านั้น
    - โปรดแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบทุกรายการ
    - ปิดรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2564
 
วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 14:13 น.