การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนจาก สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 00:30 น.