ช่องทางการจัดส่งผลงานของผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับชาติ
► รายละเอียดการส่งผลงานเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF และ คลิปวิดีโอ นำเสนอผลงาน
► ส่งผลงานผ่านแบบส่งผลงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับชาติ
► ทาง https://zhort.link/ejj หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้


กรุณาส่งผลงานภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.**
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23:30 น.