ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ yesyesyes
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17:28 น.