เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการแถลงการณ์ของ ศบค. ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2564  ขอเลื่อนออกเป็นอย่างไม่มีกำหนด  หากได้กำหนดการที่แน่นอนแล้ว ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16:10 น.