เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ทั้งนี้ ทางเจ้าภาพขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:11 น.