ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 41
2 ด้านบริหารจัดการ 41
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 81
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 2