รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
 สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms)  และแนบเอกสารใบสมัครมาด้วยจึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:02 น.