การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

 
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 16:27 น.