ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ศูนย์การแข่งขันระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  สพป.ราชบุรี เขต 1
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      วันที่                                        กิจกรรม
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564  เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและตะวันออก ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและตะวันออก ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคทางเว็บไซต์  http://awards63.obecawards.net/obec-central
วันที่ 8-9 เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาคที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)
แผนที่การเดินทาง
วันที่ 11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินทางเว็บไซต์  http://awards63.obecawards.net/obec-central
วันที่ 28-30 เมษายน 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาคกลางและตะวันออก
วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม  2564 *ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

 
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 11:13 น.