ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ตราด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
48 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
49 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม.กาญจนบุรี ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม.จันทบุรี ตราด ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม.ฉะเชิงเทรา ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม.ชลบุรี ระยอง ดูผล ดูเหรียญ
54 สพม.นครปฐม ดูผล ดูเหรียญ
55 สพม.นนทบุรี ดูผล ดูเหรียญ
56 สพม.ปทุมธานี ดูผล ดูเหรียญ
57 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ดูผล ดูเหรียญ
58 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
59 สพม.พระนครศรีอยุธยา ดูผล ดูเหรียญ
60 สพม.เพชรบุรี ดูผล ดูเหรียญ
61 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ดูผล ดูเหรียญ
62 สพม.ราชบุรี ดูผล ดูเหรียญ
63 สพม.ลพบุรี ดูผล ดูเหรียญ
64 สพม.สมุทรปราการ ดูผล ดูเหรียญ
65 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
66 สพม.สระแก้ว ดูผล ดูเหรียญ
67 สพม.สระบุรี ดูผล ดูเหรียญ
68 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
69 สพม.สุพรรณบุรี ดูผล ดูเหรียญ