ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราพร ศรีพนมยม โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวฐิตินันท์ อ่อนรู้ที่ โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสมศรี นวลหนู โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง เหรียญทอง
5 นางซากีย๊ะ แวฮามะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวสายพิณ ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนวัดช่องเขา สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางนาตยา สุทธิช่วย โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าร่วมประกวด