ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจินดา พราหมณ์ชู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายรนนท์ นุ่นสิงห์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เข้าร่วมประกวด
5 นางจินดาพร หนูดำ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม.พัทลุง เข้าร่วมประกวด