ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติพงศ์ ณ นคร โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวราลี ซุ้นซิ่ม โรงเรียนวัดบางเขียด สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางฮาบีบะ หลงสลำ โรงเรียนบ้านท่าแพ สพป.สตูล เหรียญทอง
5 นางศิราณี รัตนถิรกุล โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล โรงเรียนวัดคูหาใน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางวาริน ชูสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายฟัฏลี แนโม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ สพป.ยะลา เขต 1