ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรพนา สมัยรัฐ บ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยาวีระ หลังปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป.สตูล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรพรรณ พิรุณ โรงเรียนวัดช่องเขา สพป.สงขลา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางภัทราพร หนูปักขิณ โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางอัญชลี แก้วทวี โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์ โรงเรียนวัดกำแพงถม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางสาวอาทิตยา ทองปลอด โรงเรียนวัดพ่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง วัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางเขมวันต์ สำเภาทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว สพป.สงขลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด