ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐานิดา ไหมทิม โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ ช่วยราชการโรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมัรวาน ดอเลาะ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเพียงตา ทองรอด โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าร่วมประกวด
5 นางวีรยา บิลหมัด โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ๋ สพป.สงขลา เขต 2