ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 214
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมชาย สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางทิพวรรณ จันดี โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทรงพล อารมณ์เย็น โรงเรียนบ้านวังพา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนัยนา เมฆแดง โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
5 นางยุพาพันธ์์ คุณวิจิตร โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน