ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกิจจา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายดำรงค์ พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี โรงเรียนบ้านวัดใหม่ สพป.สงขลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด