ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.พังงา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชัยเดช เครือเปรม โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปราณี ชะนะฮวด โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเบญญภัทณ์ เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางโนรี หนูชูสุข โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เหรียญทอง
6 นางอารีรัตน์ ศิณโส โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2