ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุณี สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเกตุวดี หนูทวี โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางซอปียะ มะสาอิ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางสาวสาคร เทพทัศน์ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางกรกนก บิลหมัน โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสุภาวดี กิจเกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญเงิน