สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พังงา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ54 (วัดไสเสียด) สพป.พังงา
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.พังงา