สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ยะลา เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป.ยะลา เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวาริน ชูสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป.ยะลา เขต 2
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจินตนา คชกาญจน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอรพิมล ดำด้วง โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2