ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม.สุโขทัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
6 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.ตาก เหรียญเงิน
7 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประกวด
8 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด