ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง