ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน