ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ สพป.ลำปาง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน