ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิญญู รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขวัญใจ สังข์จันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรดิวันต์ ราชภัณฑ์ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนภาพร พูลเพิ่ม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด